Unieregeling en Éénloketsysteem / One-Stop-Shop (OSS) gevolgen voor Amazon verkopers

unieregeling one-stop-shop-OSS-Amazon

In het kort

 • Wat is de Unieregeling en One-Stop-Shop (OSS);
 • Welke veranderingen zijn voor Amazon verkoop en verdere e-commerce relevant;
 • Actiepunten en keuzes die gedaan en gemaakt moeten worden.

Leestijd: 12 minuten

Sinds 1 juli 2021 is het zover: de Unieregeling met de bijbehorende One-Stop-Shop is in werking. Deze nieuwe wet- en regelgeving is in het leven geroepen om online shoppen voor de consument gemakkelijker en overzichtelijker te maken. De consument gaat altijd het btw percentage betalen van het land waar hij of zij zich bevindt. Voor Nederlanders en Belgen geldt dus dat je altijd 21% btw betaald als je binnen de EU een product met een hoog btw tarief besteld.

Een goede zaak. Maar wordt het voor de verkopende partij ook gemakkelijker en overzichtelijker?

In dit artikel behandelen wij veranderingen van de Unieregeling en One-Stop-Shop (OSS) voor e-commerce met als focus internationale Amazon verkopers.

Als voorbeeld gebruiken wij het bedrijf Luiaard Hangmatten, een Nederlandse producent van hangmatten die het bedrijf verkoopt via de eigen webshop, Amazon en Bol.com.

Het huidige oorspongslandbeginsel en bijbehorende regelgeving

De basis voor de huidige regelgeving is het zogenaamde oorspongslandbeginsel. Dit beginsel staat ervoor dat in de basis het btw tarief van het land van de oorsprong van het product genomen wordt. In de Europese markt zijn er voor Nederlandse e-commerce verkopers grofweg twee situaties waarin een Nederlands btw nummer niet voldoende is.

1. De drempelbedragen voor afstandsverkopen worden overschreden.

Voor elk land in de EU is een drempelbedrag afgesproken. Zolang er jaarlijks door verkoop op afstand minder omzet wordt gegenereerd aan particulieren dan het drempelbedrag heb je geen lokaal btw nummer nodig. Op het moment dat het drempelbedrag voor afstandsverkopen wordt overschreden in een bepaald land ben je als bedrijf verplicht een lokale btw administratie te voeren. De, voor e-commerce, belangrijkste landen in de EU hebben de volgende drempelbedragen:

 • België: € 35.000
 • Duitsland: € 100.000
 • Spanje: € 35.000
 • Frankrijk: € 35.000
 • Italië: € 100.000
 • Nederland: € 100.000

Een volledige lijst met drempelbedragen vind je op de website van de Europese Unie.

2. Het voorraadbeheer en de verzending vindt vanuit een ander land plaats: het land van oorsprong verandert.

Dit is in lijn het het basis beginsel dat het land van oorsprong leidend is voor de btw berekening. De voorraad wordt beheert in en verzonden vanuit een ander land dan het moederland van het bedrijf. De oorsprong van de levering aan particulieren verandert daarmee. In de praktijk is dit voor Amazon verkopers de meest relevantie situatie om bijvoorbeeld een Duits btw nummer of Frans btw nummer aan te vragen. Zodra er gebruik wordt gemaakt van Fulfillment by Amazon (FBA) ben je, zolang er geen fulfillment centrum van Amazon in Nederland is, verplicht voorraad te verplaatsen naar het buitenland. Dit betekent dat het land van oorsprong verandert en daarmee een lokale btw administratie gevoerd moet worden.

De administratie van Luiaard Hangmatten

Luiaard Hangmatten verkoopt voor ongeveer € 350.000 hangmatten aan particulieren in de EU. De verkoop is goed verspreid over de landen in de EU en daardoor worden er geen drempelbedragen overschreden. De verkoop vindt plaats via drie kanalen: de eigen webshop, Amazon en Bol.com.

 • Webshop verkoop is goed voor € 70.000 per jaar een particulieren verspreid over heel de EU. De verzending gebeurt vanuit een Fulfillment centrum in Nederland. Op basis van het oorsprongsbeginsel wordt bij al deze verkoop het Nederlandse 21% btw tarief gerekend.
 • Bol.com verkoop is goed voor € 40.000 per jaar aan particulieren in voornamelijk Nederland maar ook België. De voorraad wordt beheerd en verzonden door Bol.com via LvB vanuit Nederland. Op basis van het oorsprongsbeginsel wordt bij al deze verkoop het Nederlandse 21% btw tarief gerekend.
 • Amazon verkoop is goed voor € 240.000 per jaar aan particulieren verspreid over heel de EU. De voorraad wordt beheerd en verzonden door Amazon via FBA vanuit Duitsland en Frankrijk. Op basis van het oorsprongsbeginsel wordt bij deze verkoop Franse btw (20%) of Duitse btw (19%) gerekend, afhankelijk vanuit welk fulfillment centrum de klant geleverd wordt.

Luiaard Hangmatten is een Nederlands bedrijf en heeft naast de boekhouding en btw administratie in Nederland een btw registratie en administratie in Duitsland en Frankrijk.

Unieregeling en One-Stop-Shop op basis van bestemmingsbeginsel

Zoals in de introductie vermeld, wordt de basis voor de btw het bestemmingsbeginsel. De btw wordt bepaald op basis van het land van de particuliere klant. Dit geeft voor de klant gemak, maar zorgt voor een veranderende administratie voor de verkopende partij.

Voor wie verandert er niets?

Het belangrijke bedrag betreffende een uitzondering op het bestemmingsbeginsel is € 10.000 omzet geleverd aan buitenlandse particulieren in de EU per jaar. Zolang je als verkopende partij minder omzet hanteer je het oorsprongsprincipe en gebruik je het Nederlandse btw tarief. De Unieregeling gaat halverwege het jaar in, op 1 juli 2021. Voor het eerste jaar wordt alleen de omzet van het tweede halfjaar meegenomen voor de € 10.000 drempel.

Het drempelbedrag van € 10.000 is in principe vergelijkbaar met de drempelbedragen die de individuele landen in het huidige 'oude' systeem kennen. Alleen waar veel Amazon en e-commerce verkopers de oude en veel hogere drempelbedragen per individueel land niet overschreden, zou de meerderheid dat nu wel doen.

Voor de meerderheid zijn er wel veranderingen

Het voordeel van Amazon en e-commerce in het algemeen is dat de internationale afzetmarkt aan onze voeten ligt. De meeste internationale verkopers verkopen meer dan € 10.000 aan particulieren in de EU. Dit betekent dat het btw percentage van de klant gebruikt moet worden. Dit loopt uiteen van 17% in Luxemburg tot 27% in Hongarije. Alle btw percentages van landen in de EU zijn te vinden op de website van de EU. Gevolg hiervan is dat in elk land waarvoor btw gerekend is, btw ook afgedragen moet worden.

De registratie voor een btw nummer in elk EU land is een administratieve verplichting waar niemand op zit te wachten. Daar is gelukkig iets op bedacht, namelijk het éénloketsysteem oftewel de Unieregeling One-Stop-Shop. Met het éénloketsysteem kun je vanuit een Nederlandse belasting administratie de btw afdracht voor andere EU landen afdragen. Je geeft het aan in Mijn Belastingdienst Zakelijk via het EU-btw éénloketsysteem en draagt de betalen btw af aan de Nederlandse Belastingdienst. De Nederlandse Belastingdienst draagt het op haar beurt af aan het betreffende EU land. Verderop in dit artikel gaan we verder in op de registratie en het systeem.

De keuze voor het éénloketsysteem is vrijwillig, maar het afdragen van de lokale btw niet. Zodra er meer dan € 10K aan buitenlandse EU particulieren verkocht wordt moet er lokale btw afgedragen worden. De keuze tussen lokale btw registratie en administratie of het éénloketsysteem is naar ons idee een gemakkelijke keuze.

De grensgevallen en overgang naar de One-Shop-Stop

Het doel van het éénloketsysteem is de lokale btw afdracht te vereenvoudigen. Er zijn tijdens een voorbereidende webinar door de Belastingdienst enkele grensgevallen besproken en vragen beantwoord. Deze staan hier onder in een FAQ uitgewerkt.

Moet je wachten tot € 10.000 omzet voor het toepassen van de Unieregeling?

Nee. Als je als bedrijf zeker weet dat er jaarlijks meer dan € 10.000 verkocht wordt aan buitenlandse particulieren in de EU mag je vanaf 1 juli 2021 de nieuwe regelgeving direct toepassen. Zo hoef je als bedrijf niet precies bij te houden wanneer de € 10.000 drempel overschreden wordt om dan ineens de btw percentages en administratie en de software om te gooien.

Mag je vrijwillig gebruik maken van de Unieregeling?

Ja. Als bedrijf mag je ook ervoor kiezen de lokale btw te berekenen en af te dragen als je niet boven het drempelbedrag komt. Hiervoor dien je met een standaard formulier een verzoek in bij de Nederlandse Belastingdienst. 

Wanneer moet je gebruik maken van de Unieregeling?

Je moet gebruik maken van de Unieregeling zodra het drempelbedrag van € 10.000 aan verkoop aan buitenlandse particulieren in de EU overschreden wordt. Een concreet voorbeeld: 

Een Nederlands bedrijf heeft voor € 9.950 verkocht aan buitenlandse particulieren in de EU. Een Duitse klant koopt via de webshop een product van € 100. Met deze € 100 euro extra omzet wordt het drempelbedrag overschreden en daarom moet voor deze bestelling al de lokale btw gerekend worden. Deze Duitse klant koopt dus een product met 19% Duitse btw en het Nederlandse bedrijf moet deze 19% btw af dragen aan de Duitse belastingdienst, al dan niet via het éénloketsysteem.

Moet je jaarlijks wisselen van regeling als je het ene jaar wel boven het drempelbedrag uit komt en het andere niet?

Nee. In dit geval adviseert de belastingdienst de Unieregeling toe te passen en elk jaar lokale btw te berekenen en af te dragen. Het wisselen van regeling is voor jou als verkoper vaak te veel administratieve rompslomp. 

Kun je btw terugvragen met het éénloketsysteem?

Nee. Het éénloketsysteem is enkel bedoeld om lokale btw af te dragen van verkoop aan particulieren in het betreffende land. Om voorbelasting of btw terug te kunnen vragen moet je een lokale btw registratie en administratie voeren of extra formulieren gebruiken.

Mag je per land kiezen of je gebruik maakt van het éénloketsysteem of niet?

Nee. Je moet als basis voor deze regelgeving kiezen tussen lokaal in elk land een btw nummer aanvragen en daar de afdracht doen of het éénloketsysteem. 

Er zijn wel uitzonderingen die een lokale btw registratie verplichten of toestaan zoals verkoop onder de margeregeling en lokaal voorraadbeheer zoals FBA.

Is een Duits btw nummer nog vereist voor FBA Duitsland met de Unieregeling?

Ja. Voor Nederlandse (en Belgische) ondernemingen is de Duitse btw registratie nog steeds vereist. 

De One-Stop-Shop is namelijk enkel bedoelt om ontvangen btw af te dragen. Door lokaal voorraadbeheer in Duitsland heb je ook te maken met internationale voorraadverplaatsing en binnenlandse levering in Duitsland zelf. Dit vereist nog een Duits btw registratie. 

Gevolgen voor Amazon verkoop en FBA van de Unieregeling en het éénloketsysteem

Voor Amazon verkoop maken wij het onderscheid tussen verzending door verkoper, FBM, en verzending door Amazon, FBA. Stuurt het bedrijf zelf alle producten naar particulieren in de EU vanuit Nederland dan geldt het drempelbedrag en de Unieregeling zoals hierboven beschreven. Wordt het drempelbedrag overschreden dan is lokale btw afdracht verplicht met als keuze daar het éénloketsysteem voor te gebruiken.

Maakt het bedrijf gebruik van Fulfillment by Amazon FBA dan wordt de btw administratie complexer. Het is een combinatie van de Unieregeling met het bijbehorende éénloketsysteem en lokale btw administratie vanwege lokale voorraad in Amazon fulfillment centra.

Verkoop via Amazon FBA krijgt door de combinatie van bovenstaande regelgeving administratief gezien een tweedeling. Landen vanwaar voorraad verzonden wordt hebben een lokale btw registratie en alle verkoop met die land als bestemmingsland moet lokaal aangegeven worden. Verkoop naar particulieren in de EU vanwaar geen voorraad verzonden wordt, en waar geen lokale btw registratie is, moet op basis van het bestemmingsprincipe wel lokale btw afgedragen worden. Deze btw wordt afgedragen via het éénloketsysteem.

Een concreet voorbeeld: de hele EU wordt bediend door FBA in Duitsland. Op basis van het bestemmingsprincipe wordt voor elke particuliere EU-klant de lokale btw in rekening gebracht. Lokale btw wordt vanuit Nederland overgeheveld via het éénloketsysteem / de One-Stop-Shop . Behalve de Duitse btw, deze wordt via de lokale registratie aangegeven en afgedragen.

De administratie van Luiaard Hangmatten

Voor Luiaard Hangmatten verandert er veel door de nieuwe wet- en regelgeving.We gaan uit van dezelfde verkoophoeveelheden en fulfillment methoden als in het voorbeeld bij het huidige systeem.

Luiaard Hangmatten passeert elk jaar ruimschoots het drempelbedrag van € 10.000 aan buitenlandse particulieren in de EU en past daarom vanaf het eerste moment het bestemmingsbeginsel toe. Voor de btw afdracht aan elke EU land gebruikt Luiaard Hangmatten zoveel mogelijk de éénloketsysteem, oftewel de One-Stop-Shop.

 • Webshop verkoop is goed voor € 70.000 per jaar een particulieren verspreid over heel de EU. De verzending gebeurt vanuit een Fulfillment centrum in Nederland. Op basis van het bestemmingsbeginsel wordt het btw tarief van de particuliere ontvanger gebruikt. Luiaard Hangmatten verkoopt hangmatten aan alle 27 lidstaten van de EU en heeft daarom te maken met alle lokale btw tarieven
 • Bol.com verkoop is goed voor € 40.000 per jaar aan particulieren in voornamelijk Nederland maar ook België. De voorraad wordt beheerd en verzonden door Bol.com via LvB vanuit Nederland. Op basis van het bestemmingsbeginsel wordt voor Nederlandse particuliere klanten de Nederlandse btw (21%) gebruikt, en de Belgische particuliere klanten de Belgische btw (dat is toevallig ook 21%).
 • Amazon verkoop is goed voor € 240.000 per jaar aan particulieren verspreid over heel de EU. De voorraad wordt beheerd en verzonden door Amazon via FBA vanuit Duitsland en Frankrijk. Op basis van het bestemmingsbeginsel wordt het btw tarief van de particuliere ontvanger gebruikt. Daarbij komt de verplichting voor een lokale btw registratie omdat er lokaal in Duitsland en Frankrijk voorraad beheerd wordt met Amazon FBA.

Luiaard Hangmatten is een Nederlands bedrijf en heeft naast de boekhouding en btw administratie in Nederland een btw registratie in Duitsland en Frankrijk omdat er lokaal voorraad beheerd wordt. De Duitse en Franse btw wordt via de lokale btw aangifte ingediend en afgedragen. De Nederlandse btw wordt via de regulier Nederlandse omzetbelastingaangifte afgedragen. De btw voor de overige EU landen wordt via het Nederlandse éénloketsysteem ingediend en afgedragen.

Om goed voorbereid te zijn op de Unieregeling heeft Luiaard Hangmatten voor 1 juli 2021 de volgende voorbereidingen getroffen:

 • Overleg gehad met een fiscaal adviseur over de inrichting van de administratie;
 • Facturatie voor de Webshop en Bol.com ingesteld op basis van het bestemmingsbeginsel;
 • Amazon invoicing gecontroleerd voor Amazon verkoop;
 • Keuze gemaakt voor gebruik van het éénloketsysteem;
 • Aangemeld voor het éénloketsysteem in Nederland.

Zijn de systemen klaar voor de Unieregeling

Er komen berichten naar buiten dat niet iedereen klaar is voor een nieuw administratief systeem. Voor ons, als Nederlandse Amazon verkoper, zijn dit de belangrijkste stakeholders en zaken.

Het noodspoor van de Nederlandse Belastingdienst

De nieuwe wet- en regelgeving zouden volgens de initiële planning 1 januari 2021 ingaan. Dat is niet gelukt. Voornamelijk Duitsland en Nederland verzochten dit uit te stellen. De nieuwe ingangsdatum is 1 juli 2021, waar de voorkeur van Nederland uitging naar verdere uitstel. De Nederlandse Belastingdienst is er nog niet geheel klaar voor. Gelukkig merken wij daar vrij weinig van door gebruik van het zogenaamde Noodspoor.

Om te voorkomen dat de ondernemers niet gefaciliteerd kunnen worden is het ‘Noodspoor’ ontwikkeld. Dit systeem is een tijdelijk systeem omdat het robuuste systeem nog niet klaar is. Zoals de Belastingdienst het zelf omschrijft: het is een noodverband met bijbehorende risico’s vanwege de vele handmatige handeling aan de achterkant. Sinds 1 april is het noodspoor live en kan er aangemeld worden via de website van de Belastingdienst. De voorkant ziet er goed en geautomatiseerd uit. De achterkant is veelal handmatig wat kan leiden op foutjes of nabellen vanuit de Belastingdienst. Wees er op voorbereid dat alles niet soepel gaat lopen.

Amazon invoicing

Als FBA verkoper is het belang van Amazon Invoicing duidelijk. Het bespaart tijd aan administratie, zorgt voor minder klantvragen en een hogere ranking in Amazons algoritme. Als Amazon verkoper ben je nagenoeg overgeleverd aan Amazon wat betreft hun manier van factureren. In het huidige 'oude' systeem maakt Amazon al gebruik van het bestemmingsbeginsel. Heb je zowel een Nederlands als Duits btw nummer geregistreerd binnen Amazon en verkoop je via FBA vanuit Duitsland aan een klant in Nederland, dan zou er volgens het oorsprongsbeginsel Duitse btw (19%) in rekening gebracht moeten worden, Amazon past het bestemmingsbeginsel toe en gebruikt de Nederlandse (21%) btw. Dit is officieel niet de juiste manier, maar ongetwijfeld dat de fiscalisten van Amazon dit wel kunnen verdedigen. Als verkopende partij heb je dit simpelweg te accepteren.

Met het oog op de nieuwe regelgeving is de methode die Amazon gebruikt de juiste. Het land van bestemming is leidend voor de gebruikte btw. De plicht om een lokaal btw nummer te hebben voor bestemmingslanden is er niet. Hoe dit door Amazon aan de achterkant precies ingevuld wordt is nog niet duidelijk. We hebben dit als verkoper te accepteren en zo goed mogelijk te handelen naar de invulling van Amazon.

Uitzonderingen en werking in de praktijk

De administratie en organisatie van elk bedrijf zit iets anders in elkaar. Dit brengt ook praktische vragen en onduidelijkheden met zich mee. In het webinar van de Belastingdienst kwam naar boven dat de invulling voor alle uitzonderlijke organisaties niet uitgekristalliseerd is. Zo mag je in de basis geen lokale buitenlandse btw registratie voeren én gebruik maken van het éénloketsysteem naast elkaar. Wij gaan er vanuit dat voorraadbeheer in het buitenland, zoals FBA, een bedrijf daar wel toe verplicht. Een voorraadverplaatsing, een fictieve Intra-Community Supply en Intra-Community Acquisition, kan namelijk niet aangegeven worden in het One-Stop-Shop systeem. Daarnaast mag in het éénloketsysteem enkel grensoverschrijdende aangifte meegenomen worden. Een levering van FBA in Duitsland aan Duitse klanten is niet grensoverschrijdend en vereist daarom een Duitse btw registratie.

Disclaimer: Dit artikel is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld op basis van onze ervaringen en interpretaties van experts. Voor de samenstelling is er contact geweest met de Nederlandse Belastingdienst en enkele fiscaal adviseurs. De informatie is van algemene aard en geen juridisch advies, fiscaal advies of belastingadvies. Bij vragen of onduidelijkheden neem contact op met een juridisch adviseur en/of belastingadviseur.

Bedrijfsadministratie uitbesteden

De groei van e-commerce, Amazon, en de verkoop in combinatie met veranderende regelgeving is een goed moment voor een herevaluatie van jouw bedrijfsadministratie. Met ons netwerk van Europese fiscalisten kunnen wij wellicht iets betekenen.

Vragen of een
project starten?

Een hands-on amazon marketplace agency. 

 

Wij ondersteunen bedrijven van A tot Z in hun groei op amazon Marketplaces in 14 verschillende landen. Heb je een specifieke vraag of wil je graag hulp bij het opzetten van je amazon business? Neem gerust vrijblijvend contact op. 

Scroll naar top