Het aanstellen van een Duitse vertegenwoordiger

Volgens § 123 van het belastingwetboek (AO) wordt van partijen (ondernemers) zonder woon- of gewone verblijfplaats, hoofdkantoor of directie in de Bondsrepubliek Duitsland door de Duitse belastingdienst verzoek gedaan om binnen een redelijke termijn een geautoriseerde ontvanger in de Bondsrepubliek Duitsland te benoemen.

Het formulier voor deze benoeming ziet er als volgt uit:

De inhoud van deze bijlage

Deze bijlage bestaat uit twee pagina's, een pagina zoals hierboven afgebeeld en een pagina met toelichting over de mogelijkheden.

Wij stellen zelf geen Duitse vertegenwoordiger aan en kiezen daarom voor de optie: "Auf die Benenmung eines inländischen Empfangsbevollmächtigten wird verzichtet".

Optioneel kun je hier het Nederlandse rekeningnummer achterlaten voor terugbetalingen van de Belastingdienst.

Mocht je wel een Duitse vertegenwoordiger aan willen stellen is hier de vertaling van de gehele brief en toelichting:


Ik ben geïnformeerd over de regeling in § 123 belastingcode (AO). 

Ik noem mijn binnenlandse geautoriseerde ontvanger met het volgende adres:

 • Naam:
 • Straat:
 • Woonplaats: 

Het is niet nodig om een ​​binnenlandse geautoriseerde ontvanger te noemen. 

Als mijn buitenlandse geautoriseerde ontvanger noem ik: 

 • Naam:  
 • Straat: 
 • Woonplaats:

Ik heb een rekening in de Bondsrepubliek Duitsland: 

 • Bank: 
 • Rekeningnummer: 
 • Bankcode:

Ik heb geen rekening in de Bondsrepubliek Duitsland. Terugbetalingen dienen plaats te vinden op de volgende rekening in Nederland: 

 • Bank (naam en plaats): 
 • Rekeningnummer: 
 • Swift code: 
 • IBAN: 

 

Instructies voor de aanstelling van een binnenlandse geautoriseerde ontvanger volgens § 123 van het belastingwetboek (AO) 

Volgens § 123 van het belastingwetboek (AO) hebben partijen (ondernemers) zonder woon- of gewone verblijfplaats, hoofdkantoor of directie in de Bondsrepubliek Duitsland. De belastingdienst verzoekt om binnen een redelijke termijn een geautoriseerde ontvanger in de Bondsrepubliek Duitsland te noemen.

Ik verzoek u daarom een ​​persoon te noemen die in Duitsland woont en die recht zou moeten hebben op belastingaanslagen en andere documenten die door het belastingkantoor voor u worden afgegeven.  

Wil je zo'n gevolmachtigde ontvanger echter niet aanwijzen, dan moet je dit nadrukkelijk schriftelijk aangeven bij de belastingdienst.  

U hoeft dan alleen maar aan te vinken: 

Het is niet nodig om plaats en datum in te voeren en de naam van een binnenlandse geautoriseerde ontvanger te ondertekenen.  

U kunt natuurlijk ook een Nederlandse vertegenwoordiger aanwijzen. 

Als u geen geautoriseerde ontvanger in de Bondsrepubliek Duitsland aanwijst, wordt een document geacht te zijn ontvangen een maand na verzending, tenzij zeker is dat het document u niet of op een later tijdstip heeft bereikt. 

Het verstrekken van een bankrekening maakt het gemakkelijker om eventuele vergoedingsaanvragen snel te verwerken en is dus in uw eigen belang.  Als uw gemachtigde ontvanger ook uw belastingteruggave zou moeten ontvangen, dient u een speciale volmacht in.

 

Advies op Maat

Kom je er niet uit met de Duitse belastingdienst? Voor de mogelijkheden tot administratieve hulp, het geheel uit handen nemen, of Amazon verkoop gerelateerde zaken kunnen wij Advies op Maat geven.

Vragen of een
project starten?

Een hands-on amazon marketplace agency. 

 

Wij ondersteunen bedrijven van A tot Z in hun groei op amazon Marketplaces in 14 verschillende landen. Heb je een specifieke vraag of wil je graag hulp bij het opzetten van je amazon business? Neem gerust vrijblijvend contact op. 

Scroll naar top