Algemene informatie over het indienen van Duitse btw-formulieren

Een van de bijlages van de brief met het Steuernummer van het Finanzamt Kleve is de brief met algemene informatie over het indienen van omzetbelasting en btw aangifte in Duitsland.

Hieronder een voorbeeld van de brief.

De inhoud van deze bijlage

Deze bijlage bestaat uit twee pagina's met algemene informatie over het indienen van omzetbelasting in Duitsland. Hieronder een vertaling van de brief.

Algemene informatie over de indiening van omzetbelasting formulieren.

Indiening van het voorschot van de aangifte omzetbelasting.

Volgens § 18 (1) zin 1 UStG moeten voorbelastingaangiften elektronisch worden ingediend voor de 10e na het verstrijken van de betreffende termijn.

Informatie over elektronische verzending is te vinden in de begeleidende brief “Tips en hulp voor het succesvol instellen en verzenden met Elster".

Als de 10e dag een zaterdag, zondag of een Duitse feestdag is, eindigt de termijn op de volgende werkdag in overeenstemming met artikel 108 (3) AO.

Ook als er in de aanslagperiode geen verkopen zijn geweest, moet u vooraf btw-aangifte doen.

Betalingen van vooruitbetalingen op de omzetbelasting

In overeenstemming met artikel 18 (1), clausule 4 USIG, moet betaling ook plaatsvinden op de 10e nadat de betreffende periode is verstreken.

Ook hier wordt de deadline verlengd als de 10e dag een zaterdag, zondag of een Duitse feestdag is in overeenstemming met artikel 108 (3) AO.

Als uw vooraf geregistreerde waarden resulteren in een bedrag dat u moet betalen, dan zal er geen apart verzoek om betaling plaatsvinden, zolang er niet wordt afgeweken van uw btw-aangifte vooraf.

U kunt niet contant betalen ($ 224 (3) AO).

Als opmerking over de betaling, moet u altijd het belastingnummer, de belastingsoort en de relevante periode vermelden.

De bankgegevens van de belastingdienst in Kleef vindt u in onderstaande brief aan u. U vindt de bankgegevens ook op de website van de belastingdienst van Kleef (www.finanzamt-kleve.de).

Vooraf ingevulde aangifte omzetbelasting corrigeren.

Als u een aangifte voor omzetbelasting wilt corrigeren, moet u bij het indienen de gecorrigeerde "berichtigte Voranmeldung" aanvinken.

Belangrijk: In het geval van een gecorrigeerde vooraangifte omzetbelasting is de specificatie van de correcties niet voldoende. Het is verplicht om alle waarden op te geven. Eerder ingediende informatie wordt volledig overschreven door een correctie.

Registratie van een bijzonder voorschot / aanvraag voor definitieve verlenging van de onbepaalde duur.

De definitieve verlenging van de onbepaalde duur kan enkel aangevraagd worden via elektronische verzending met Elster. De aanvraag in uw vragenlijst is hiervoor niet voldoende. Bovendien moet voor maandelijkse indieningen een speciaal voorschot worden geregistreerd.

Een speciaal voorschot van € 0,00 dient betaald te worden indien de vergoedingsaanvraag prevaleert in het voorgaande jaar.

Indien de indieningsperiode driemaandelijks is, is hiervoor een apart formulier zonder registratie van de speciale vooruitbetaling.

Als er geen waarden van vorig jaar zijn, bijv. de activiteit gestart in het lopende jaar, dient het bijzondere voorschot te worden berekend op basis van de te verwachten vooruitbetalingen voor het kalenderjaar.

Algemene informatie aangifte omzetbelasting

Naast de maandelijkse / kwartaalaangifte omzetbelastingvoorschot moet er ook een jaarlijkse aangifte omzetbelasting worden ingediend bij de belastingdienst van Kleef. Deze verplichting geldt ook indien de bedragen niet afwijken van de eerder gerapporteerde bedragen. Dit formulier is ook verkrijgbaar bij Elster.

De jaarlijkse omzetbelastingaangifte is tot en met 31 juli van het volgende jaar in te dienen.

Als u een bijbetalingsbedrag heeft berekend, moet u dit binnen één maand na het indienen van de btw-aangifte voldoen.

U krijgt in principe geen apart verzoek om betaling.

Advies op Maat

Kom je er niet uit met de Duitse belastingdienst? Voor de mogelijkheden tot administratieve hulp, het geheel uit handen nemen, of Amazon verkoop gerelateerde zaken kunnen wij Advies op Maat geven.

Vragen of een
project starten?

Een hands-on amazon marketplace agency. 

 

Wij ondersteunen bedrijven van A tot Z in hun groei op amazon Marketplaces in 14 verschillende landen. Heb je een specifieke vraag of wil je graag hulp bij het opzetten van je amazon business? Neem gerust vrijblijvend contact op. 

Scroll naar top