Goedkeuring voor het belasten van verkopen na ontvangen betaling

In Duitsland maken ze onderscheidt tussen twee verschillende stelsels. Het kasstelsel en het factuurstelsel. Deze brief deelt aan ondernemers met een verwachte omzet in Duitsland lager dan € 600.000 mee dat zij volgens het factuurstelsel hun belasting kunnen indienen.

Een van de bijlages van de brief met het Steuernummer van het Finanzamt Kleve is de brief met kennisgeving van de verwerking van belasting.

De inhoud van deze bijlage

Deze bijlage bestaat uit twee pagina's met informatie over het betalen van belastingen.

Goedkeuring voor de belastingheffing op verkopen volgens ontvangen betalingen.

Uw aanvraag vanaf 28.05.2020

Geachte heer of mevrouw, 

Ik geef toestemming voor de berekening van omzetbelasting vanaf 01-06-2020 volgens ontvangen vergoedingen, want de totale omzet in 2020 zal niet meer zijn dan € 600.000. 

Deze goedkeuring is geldig voor het hele bedrijf totdat het wordt ingetrokken.

Als de belasting is goedgekeurd op basis van ontvangen betalingen, zijn alle betalingen of delen van betalingen die zijn ontvangen in de pre-registratie of belastingperiode onderworpen aan omzetbelasting. Hieronder vallen met name aanbetalingen, vooruitbetalingen en vooruitbetalingen voor later te verrichten leveringen of andere diensten. De aftrek van voorbelasting verandert niet, mocht u daar recht op hebben. 

Bij de overgang van belasting op basis van overeengekomen beloning naar belasting op basis van ontvangen beloning, dient rekening te worden gehouden met: De beloning die al is belast - maar nog niet ontvangen - voor leveringen of andere diensten (claims) die al zijn uitgevoerd op het moment van de wijziging van de soort belastingheffing hoeft niet te worden geïnd  meer worden belast.

Deze goedkeuring is niet langer geldig vanaf het begin van het jaar waarin de totale omzet van het voorgaande jaar het bedrag van 600.000 € overschreed.

Bij een wijziging van de belastingheffing volgens de overeengekomen tarieven, dienen de volgende punten in acht te worden genomen:

  1. De tarieven voor eerder verrichte leveringen of andere diensten (vorderingen) die op het moment van de wijziging nog niet zijn ontvangen, zijn nog steeds belastbaar wanneer ze later worden ontvangen.
  2. De beloning of delen van de beloning die op het moment van de wijziging reeds zijn belast voor latere leveringen of andere diensten (bijv. aanbetalingen), worden opnieuw afgetrokken wanneer deze leveringen of andere diensten worden verricht en belast.

De wijziging van de belasting volgens overeengekomen tarieven moet worden gemeld bij de belastingdienst.

Advies op Maat

Kom je er niet uit met de Duitse belastingdienst? Voor de mogelijkheden tot administratieve hulp, het geheel uit handen nemen, of Amazon verkoop gerelateerde zaken kunnen wij Advies op Maat geven.

Vragen of een
project starten?

Een hands-on amazon marketplace agency. 

 

Wij ondersteunen bedrijven van A tot Z in hun groei op amazon Marketplaces in 14 verschillende landen. Heb je een specifieke vraag of wil je graag hulp bij het opzetten van je amazon business? Neem gerust vrijblijvend contact op. 

Scroll naar top