Wat is een Duits Umsatzteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.)

Het Duitse USt-IdNr. is het nummer dat vergeven wordt door de centrale Duitse Belastingdienst: de Bundeszentralamt für Steuern. In Nederland begint het btw-nummer zoals bekend altijd met NL. Logischerwijs is het Duitse btw-nummer te herkennen aan de beginletters DE. Wanneer Nederlandse bedrijven een Duits btw nummer aanvragen bij het Finanzamt in Kleef ontvangen zij vanuit dat lokale belastingkantoor het Steuernummer en het F22-certificaat. Het internationaal te gebruiken USt-IdNr. ontvangen Nederlandse bedrijven na de aanvraag vanuit de centrale belastingdienst. Onze ervaring leert dat het ongeveer 5-8 weken duurt voordat dit nummer binnen is na het verzenden van de aanvraag.

Het Amazon VST/GST registration number

Bij Amazon is vereist het VST/GST registration number te uploaden om te verkopen via FBA in Duitsland. Het nummer dat hiermee bedoeld wordt is het USt-IdNr. beginnende met 'DE' dat in onderstaande brief van de centrale belastingdienst vergeven wordt. Hoe je het VST/GST registration number moet uploaden staat onderaan in dit artikel.

Inhoud van bovenstaande brief

De brief met het USt-IdNr. bestaat uit twee pagina's. Op de eerste pagina staat de informatie van het bedrijf en het bijbehorende belastingnummer beginnende met DE. De tweede pagina gaat over wijzigingen en verplichtingen:

Het Federaal Centraal Bureau voor Belastingen (BZSt) lokaliseert het BTW-identificatienummer (USt-IdNr.) Op basis van de gegevens die door het verantwoordelijke belastingkantoor worden doorgegeven. Mochten uw gegevens veranderen, bijvoorbeeld als u bijvoorbeeld verhuist of uw naam wijzigt, geef dit dan direct door aan uw belastingkantoor. 

Als u als eenmanszaak niet wilt dat de gegevens vermeld in de melding worden gebruikt in de bevestigingsprocedure, kunt u een apart euro-adres voor u laten aanmaken. Dit moet schriftelijk worden aangevraagd bij de BZSt en wordt alleen gebruikt in het bevestigingsproces. 

De geldigheid van uw USt-IdNr. en de juistheid van uw bedrijfsgegevens kan in elke EU-lidstaat worden gecontroleerd en bevestigd. Daar kan uw buitenlandse zakenpartner ter bevestiging contact opnemen met het bevoegd gezag.

Indien u:

  • intracommunautaire goederen levering ($ 6a Umsatzsteuergesetz (UStG))
  • andere intracommunautaire diensten ($ 18b lid 1 nummer 2 UStG)
  • leveringen in de zin van § 25b lid 2 UStG in het kader van intracommunautaire zaken in zogenaamde Dreiecks Geschäften

bent u verplicht om  om een ​​Zusammenfassende Meldung (ZM) in te dienen. De ZM moet worden ingediend bij de BZSt, Saarlouis kantoor, voor de 25e dag na het verstrijken van de rapportageperiode (artikel 18a, paragraaf 1, clausule 1 UStG). Gedetailleerde informatie over de mogelijkheden voor elektronische indiening vindt u op onze website www.bzst.bund.de onder het trefwoord: Zusammenfassende Meldung/Elektrnoische Abgabe.

Het USt-IdNr. oftewel VST/GST nummer uploaden bij Amazon

Om gebruik te mogen maken van FBA met de voorraad opgeslagen in Duitsland moet je een gelding belastingnummer en F22-certificaat uploaden. Dit gaat als volgt:

  1. Ga naar Settings rechtsboven in de hoek en klik op Tax Settingsuploaden f22 formulier
  2. Klik vervolgens op Add VAT Number aan de rechterkantvoeg f22 formulier toe amazon
  3. Daar zul je waarschijnlijk je Nederlands btw nummer al zien. Links onder vind je een sectie Add a VST/GST registration number
    amazon f22 formulier
  4. Daar kun je vervolgens het USt-IdNr uploaden. Hier kun je ook gelijk het F22-certificaat uploaden.
  5. Zodra de verificatie is gedaan ziet het geheel er als volgt uit: f22 formulier duits btw nummer

Amazon advies op maat

Bieden onze uitgebreide handleidingen niet genoeg houvast om jouw administratie of verkoop in orde te krijgen? Wij bieden onder Advies op Maat verkoop en administratie gerelateerde services om verkoop te bevorderen. We komen graag me je in contact!

Scroll naar top