Wat is een F22-Certificaat

Het F22-certificaat is een bewijs van de Duitse belastingdienst dat een bedrijf belastingplichtig is in Duitsland. Dit bewijs dient aangeleverd te worden bij elektronische marketplaces, zoals Amazon. Verder heeft het F22-certificaat geen waarde of gebruiksnut. Het is belangrijk te beseffen dat het F22-certificaat een 'houdbaarheidsdatum' heeft, dus mogelijk moet je als bedrijf na een tijd weer een nieuw F22-certificaat aanvragen.

Update sinds 1 juli 2021: Het F22-certificaat is niet meer in gebruik en wordt niet meer vergeven door de Duitse Belastingdienst. Sinds het ingaan van de Unieregeling en One-Stop-Shop is het certificaat vervangen voor het Duitse btw nummer.

Een voorbeeld van een uitgegeven F22-bescheinigung is hieronder afgebeeld.

Hoe kom je aan een F22-Certificaat?

Deze is aan te vragen bij het belastingkantoor in Kleef. In het artikel Duits btw nummer aanvragen hebben wij uitgelegd hoe je deze aanvraag zelf kan indienen. Dit wordt vaak als tijdrovend ervaren, mede doordat alle formulieren en communicatie in het Duits is. Daarom bieden wij de mogelijkheid dit uit handen te nemen voor slechts € 279 (volledig in het Nederlands). Meer informatie over ons aanbod vind je bij Amazon Advies op Maat.

Hoe upload je een F22-Certificaat bij Amazon?

Het F22 Certificaat moet je laten verifieren door Amazon. Deze kun je als volgt uploaden:

  1. Ga naar Settings rechtsboven in de hoek en klik op Tax Settingsuploaden f22 formulier
  2. Klik vervolgens op Add VAT Number aan de rechterkantvoeg f22 formulier toe amazon
  3. Daar zul je waarschijnlijk je Nederlands btw nummer al zien. Links onder vind je een sectie Add a VST/GST registration number amazon f22 formulier
  4. Daar kun je vervolgens je F22 formulier uploaden. Let op: het F22 certificaat bestaat officieel uit 2 pagina's en zo moet het ook geupload worden.
  5. Zodra de verificatie is gedaan ziet het geheel er als volgt uit: f22 formulier duits btw nummer
Scroll naar top