Wat is het Duitse Steuernummer?

Het Duitse Steuernummer krijg je als Nederlandse onderneming van het Belastingkantoor in Kleve bij het aanvragen van een Duits btw nummer. Voor Nederlandse ondernemers begint het Steuernummer altijd met 116, dit nummer staat voor Finanzamt Kleve. Het Steuernummer bestaat uit elf getallen en wordt als volgt geformuleerd: 116/xxxx/xxxx.

Van het Finanzamt Kleve ontvang je onderstaande brief met daarin het steuernummer en een uiteenzetting over belastingverplichtingen in Duitsland die daarbij komen. Onder de afbeelding staat de Nederlandse vertaling van deze Duitse brief.

De brief met het Steuernummer vertaald naar het Nederlands

(Dit ging om een brief van 15 juni 2020)

BTW-registratie bij de belastingdienst van Kleve naar aanleiding van uw e-mail met de ingevulde vragenlijsten.

Het bedrijf zal in de toekomst vanaf kalenderjaar 2020 bij de Belastingdienst Kleve onder het bovengenoemde belastingnummer worden beheerd met het oog op omzetbelasting (btw). Geef dit belastingnummer op met alle informatie, aangiften, betalingen en op alle bijlagen bij btw-aangiften.  

Vanaf juni 2020 zou ik u willen vragen om maandelijks btw-aangiftes in te dienen bij de belastingdienst van Kleve en de bijbehorende vooruitbetalingen te doen.  

U kunt de bijgevoegde bijlage "Algemene informatie over het indienen van btw-formulieren" gebruiken voor informatie over het indienen van de aangiften en betalen van voorbelasting en over de indienings- en betalingsdata.

Daarnaast wil ik erop wijzen dat als de voorinschrijving en jaaraangifte niet op tijd worden ingediend, de Belastingdienst het recht heeft om een ​​boete op te leggen tot 10% van de uiteindelijke belastingverplichting. Een vertraging in de elektronische indiening van de gevraagde formulieren als gevolg van een late inschrijving bij Elster is geen reden om bezwaar te kunnen maken tegen de boete.

Bovendien vereist de Tax Change Act van 2003, vanaf 2005, dat btw-formulieren elektronisch worden ingediend. Sinds de verzending zijn de langdurige verlenging en registratie van 01/01/2013 voorschotten op de omzetbelasting, speciale vooruitbetaling en het samenvattingsrapport alleen mogelijk door het aanvragen van een elektronische handtekening (authenticatie). Meer gedetailleerde informatie hierover kunt u vinden in de bijlage "Tips en assistentie voor een succesvolle installatie en verzending met Elster". Ik zou u willen vragen om u onmiddellijk te registreren om binnen de deadline elektronisch de aangifte te kunnen doen.

De btw-aangiften voor juni 2020. Ik wil juli 2020 uiterlijk op de aangegeven deadline inleveren. 

Let op: Er wordt geen afzonderlijk betalingsverzoek verzonden voor een betalingsbedrag voor een btw-vooraangifte die door u is verzonden. 

Om je gegevens in de preregistraties te controleren, behoud ik me het recht voor om achteraf overeenkomstige documenten op te vragen. 

Stuur me voor elke vooraanmelding afzonderlijke bijlagen per post of gewoon per e-mail (zie folder) met de volgende informatie: 

1.Individuele lijst van voorbelasting met 

  • - datum van de individuele factuur of datum van bewijs van invoerbelasting en 
  • - naam (en adres  ) van de uitgever van de factuur en 
  • - Voorbelasting bedrag van de respectieve factuur of het bedrag van de omzetbelasting bij invoer.  

De individuele lijst kan ook uit computerlijsten bestaan.  De naam van de afzender moet echter wel op de lijst voorkomen.  Als er een code voor de naam wordt gebruikt, leg de code dan uit.  

  1. Individuele lijst van belastbare en belastingvrije verkopen in Duitsland (lijst van de facturen van het bedrijf aan klanten met en zonder Duitse btw-identificatie) met 
  • - de datum van de individuele factuur en 
  • - de naam van de klant en 
  • - het netto factuurbedrag van de respectieve factuur.  

De individuele lijst kan ook uit computerlijsten bestaan. De naam van de factuurontvanger moet echter wel in de lijst voorkomen. Als er een code voor de naam wordt gebruikt, leg de code dan uit. Als er geen factuur is opgesteld, volstaat een briefje als "contante verkoop".  

Let op: een enkele verklaring is slechts een bijlage bij een btw-aangifte, waarin uw documenten worden vermeld voor een overzicht. Een individuele verklaring is geen pre-registratie voor btw.  

Ik wil uw aandacht vestigen op het feit dat onvolledige informatie over nader onderzoek van de belastingdienst van Kleve en vertragingen in mogelijke belastingteruggaven kunnen leiden.

Naast het vooraf doen van aangifte omzetbelasting, moet er ook een jaarlijkse aangifte omzetbelasting worden gedaan voor elk kalenderjaar waarin het belastingnummer actief is. Meer informatie hierover vindt u op de achterkant van de bijlage "Algemene informatie over het indienen van btw-formulieren". 

Verdere algemene informatie voor Nederlandse bedrijven, zoals het aanvragen van een Duits btw-nummer of wat er moet gebeuren zonder verkopen tijdens pre-registratieperiodes, is te vinden op de website  bij de belastingdienst in Kleve (www.finanzamtkleve.de). U kunt de informatie opvragen door op "Omzetbelasting voor Nederlandse ondernemers" te klikken, dat staat onder de foto van de belastingdienst in Kleve. Andere formulieren voor automatische incasso vindt u ook in het servicegebied op de website van Belastingdienst Kleve. (Veel naslagwerk hierover vind je ook in de kennisbank van Amazonadvies.nl).

Zodat u per e-mail contact kunt hebben met de belastingdienst in belastingzaken, vraag ik Om de ondertekende toestemming terug te sturen. 

De belastingdienst heeft het gewenste btw-identificatienummer aangevraagd bij de centrale belastingdienst. U ontvangt hiervan bericht van de Belastingdienst.  

Ik zou willen wijzen op de mogelijkheid om advies in te winnen van een lid van de in Duitsland gevestigde belastingadviseurs.

Bijlage bij deze brief: 

Naast deze brief ontvang je enkele weken later van de centrale Duitse belastingdienst de brief met het USt-IdNr.

Advies op Maat

Kom je er niet uit met de Duitse belastingdienst? Voor de mogelijkheden tot administratieve hulp, het geheel uit handen nemen, of Amazon verkoop gerelateerde zaken kunnen wij Advies op Maat geven.

Scroll naar top