WEEE (EPR) registratie Duitsland, voor welke verkopers is het verplicht?

WEEE number ElektroG WEEE-Reg.Nr. registration number Germany WEEE registratie nummer voor Amazon Duitsland

UPDATE: Als jij onder (W)EEE valt, moet je het ‘WEEE Registration Number' (WEEE-Reg.-Nr.) voor 1 juli 2023 bij Amazon ingediend hebben. Is jouw listing op "inactive" gezet? Regel dan snel je WEEE registratie. 

WEEE-registratie Amazon

De afkorting WEEE staat voor Waste of Electrical and Electronic Equipment, oftewel afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).

Je Extended Producer Responsibility (EPR) verplichtingen in Duitsland bestaan uit twee product categorieën: (1) Verpakkingen (Verpackungsgesetz - VerpackG - LUCID), (2) Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). De WEEE is vervolgens onder te verdelen in ElektroG (Elektrogesetz voor Elektrische en Elektronische apparaten en BattG (Batteriegesetz voor Batterijen). Sinds 15 juni 2022 is het registreren voor de Duitse verpakkingswet (VerpackG) verplicht. Vanaf 1 juli 2023 is een WEEE Registratie ook verplicht geworden voor verkopers van elektronisch apparatuur.

Sinds oktober 2022 is er een melding in het Amazon Seller Central account te vinden omtrent 'Electrical or Electronic Equipment (EEE) of ElektroG. Als jij onder (W)EEE valt, moet je het ‘WEEE Registration Number' (WEEE-Reg.-Nr.) voor 1 juli 2023 bij Amazon indienen. Anders riskeer je deactivatie van je listings.

UPDATE: Amazon heeft sommige niet-conforme listings met ingang van 5 juni 2023 al gedeactiveerd. Dit besluit is genomen omdat ze ongeveer vier weken nodig hebben om te bevestigen dat al je listings een geldige registratie hebben op het niveau van merk en type apparatuur.

Door het grote aantal aanvragen duurt het 2 tot 3 maanden om een WEEE registratienummer aan te vragen bij Stiftung ear.

Germany Extended Producer Responsibility Weee Electrical or electronic equipment (EEE)
Germany Extended Producer Responsibility Weee Electrical or electronic equipment (EEE)

Vrijblijvende prijsopgave voor de WEEE (ElektroG) registratie aanvragen?

WEEE Nederland

In het Nederlands is dat AEEA: afgedankte elektrische en elektronische apparaten.

Voor veel mensen is WEEE Nederland nog een onbekend begrip. De bewustwording van deze WEEE wetgeving is minimaal. Momenteel controleren Nederlandse organisaties (zoals bol.com) namelijk niet actief op WEEE-registraties. Nu de WEEE-registratie in Duitsland verplicht is geworden op Amazon, kunnen ondernemers zich niet langer meer 'verschuilen' achter ontwetendheid. Het is dan ook voor de Nederlandse ondernemer zaak om zich te registreren in het Nationaal (W)EEE Register, het is namelijk een kwestie van tijd wanneer de controles ingevoerd gaan worden.

Alle bedrijven die eleketrische of elektronische apparaten verkopen in Nederland moeten geregistreerd zijn bij het Nationaal (W)EEE Register. Ook moet je aangiftes doen over de producten die je verkoopt. Inschrijving in het register en aangiftes regel je via Stichting OPEN. Wil je meer informatie ontvangen over het inschrijven bij Stichting OPEN? Neem dan contact met ons op.

WEEE-registratie Duitsland

Producenten en gemachtigde vertegenwoordigers registreren

Let op. De WEEE-Registratie is wettelijk verplicht en moet actief worden aangevraagd voor elektrische en elektronische apparatuur, zowel voor privé (b2c), als voor professioneel (b2b) gebruik. Als je geen eigen branche in Duitsland hebt moet je hiervoor een gemachtigde vertegenwoordiger registreren. Deze registratie wordt gedaan bij stiftung elektro-altgeräte register (ear). Nederlandse ondernemers zonder vestiging in Duitsland moeten dus samenwerken met een gemachtigde vertegenwoordiger.

 

Elektrogesetz, de Wet op de Elektrische en Elektronische Apparatuur (WEEE).

De wet definieert productverantwoordelijkheidseisen volgens artikel 23 van de Circular Economy Act voor elektrische en elektronische apparatuur. Het primaire doel is het voorkomen van afval van elektrische en elektronische apparatuur en het voorbereiden op hergebruik, recycling en andere vormen van terugwinning van dergelijk afval om de hoeveelheid afval die moet worden verwijderd te verminderen en daardoor de efficiëntie van het hulpbronnengebruik te verbeteren.

 

Wanneer ben je verplicht je in te schrijven?

 • Je bent een producent volgens de ElektroG
 • De producten die je aanbiedt zijn elektrisch of elektronisch en vallen binnen het gestelde kader van ElektroG (onder aan deze pagina is een lijst gedeeltelijk uitgewerkt).

Om een beter beeld te schetsen hebben we het hieronder voor je uitgewerkt. Andere regels kunnen per merk of product gelden. Onderstaande is dus geen bindend advies.

 

Ben je een producent volgens de ElektroG?

Producent:

Een producent is iedere natuurlijke of rechtspersoon of maatschap, ongeacht de wijze van verkoop. Dit houdt dus ook in verkopen via Amazon. Er zijn 4 categorieën producenten te onderscheiden.

 1. Produceert zelf elektrische of elektronische apparatuur:
 • Produceert elektrisch of elektronisch apparatuur onder haar naam of handelsmerk;
 • Heeft de apparatuur ontworpen of vervaardigd en verkoopt deze onder haar naam of handelsmerk.
 1. Verkoopt onder eigen naam of handelsmerk elektrische of elektronische apparaten van andere fabrikanten:
 • Waarbij deze verkoper (2) niet als producent wordt aangemerkt en de producentsnaam of het handelsmerk op het apparaat staat.
 1. Verkoper dat voor het eerst elektrische of elektronische apparatuur afkomstig uit een andere lidstaat van de Europese Unie of uit een derde land op de markt aanbiedt.
 2. Verkoper dat elektrische of elektronische apparatuur rechtstreeks aan eindgebruikers aanbiedt met behulp van technieken voor communicatie op afstand en is gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Unie of een derde land.

 

Wat gebeurt er bij het doorverkopen van apparatuur zonder registratie?

Elke distributeur die opzettelijk of uit onachtzaamheid nieuwe elektrische of elektronische apparatuur verkoopt van producenten die niet of niet correct zijn geregistreerd of van producenten waarvan de gemachtigde vertegenwoordigers niet of niet deugdelijk geregistreerd is, wordt mede als een producent beschouwd, met de daarbij komende verantwoordelijkheden en consequenties.

Store Electrical or electronic equipment (EEE) nummer aanvragen.

Is mijn product van toepassing voor WEEE registratie in Duitsland?

Elektrische of elektronische apparaten die voor spanning van 1000V wisselstroom resp. 1500V Gelijkstroom ontworpen zijn en die elektrische stroom of elektromagnetische velden nodig hebben, deze opkweken, overdagen of meten.

Onderaan de pagina staat een (niet-limitatieve) lijst van elektrische en elektronische apparaten die vallen onder de onderstaande 6 hoofdcategorieën:

 1. Warmtewisselaar;
 2. Schermen, monitoren en apparaten met schermen met een oppervlakte van meer dan 100 vierkante centimeter;
 3. Lampen;
 4. Apparaten waarvan ten minste één van de buitenafmetingen meer dan 50 centimeter is (grote apparaten);
 5. Apparaten waarvan geen van de buitenafmetingen meer dan 50 centimeter is (kleine apparaten);
 6. Kleine informatie- en telecommunicatietechnologie-apparaten waarvan geen van de buitenafmetingen meer dan 50 centimeter is.
Categorieën type WEEE Registratie Duitsland aanvragen

Wanneer is jouw product niet van toepassing?

 1. Apparaten die dienen ter bescherming van de essentiële veiligheidsbelangen van de Bondsrepubliek Duitsland, waaronder wapens, munitie en defensiemateriaal die alleen voor militaire doeleinden zijn bedoeld;
  1. Apparaten die hun functie alleen specifiek vervullen als onderdeel is van een ander (ingeschreven) apparaat;
 2. Gloeilampen;
 3. Apparatuur voor gebruik in de ruimte;
 4. Stationaire grote industriële hulpmiddelen;
 5. Stationaire grote systemen; deze wet is echter van toepassing op apparatuur die niet specifiek is ontworpen om deel uit te maken van en te worden ingebouwd in dergelijke apparatuur;
 6. Transportmiddelen voor het vervoer van personen en goederen; deze wet is echter van toepassing op elektrische tweewielige voertuigen waarvoor geen typegoedkeuring vereist is;
 7. Apparatuur die uitsluitend is ontworpen voor onderzoeks- en ontwikkelingsdoeleinden en die alleen op intercompany-niveau wordt geleverd;
 8. Medische hulpmiddelen en hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek, waarvan kan worden verwacht dat ze vóór het einde van hun nuttige levensduur besmettelijk worden, en actieve implanteerbare medische hulpmiddelen.

 

Hoe valideert Amazon mijn WEEE-Reg.-Nr? En waar kan ik hem indienen?

Amazon staat je toe één WEEE-Reg.-Nr. onder je eigen naam in te dienen en een willekeurig aantal WEEE-Reg.-Nr. van producenten in je keten, voor het geval je hun producten doorverkoopt. De nummers worden gevalideerd met het Stiftung EAR. Momenteel kun je alleen een WEEE-Reg.-Nr. voor ASIN's waar Amazon naar vraagt. Amazon zal je informeren wanneer je jouw WEEE-Reg.-Nr. op het EPR-nalevingsportaal moet indienen.

Wat heb je nodig om je in te schrijven voor een WEEE registratie?

 1. Naam, bedrijfsnaam en adres van de producent of de gemachtigde vertegenwoordiger (postcode en plaats, straat en huisnummer, land, telefoon- en faxnummer, e-mailadres en gegevens vertegenwoordigingsbevoegde); in het geval van een gemachtigde, ook de naam en contactgegevens van de producent die wordt vertegenwoordigd;
 2. Nationaal identificatienummer van de producent, inclusief het Europese of nationale belastingnummer van de producent
 3. Contactpersoon van de producent of de genoemde gemachtigde (naam, postcode en plaats, straat en huisnummer, land, telefoonnummer, e-mailadres)
 4. Categorie van het elektrische of elektronische apparaat;
 5. Type elektrische of elektronische apparatuur (apparatuur voor gebruik in particuliere huishoudens (b2c) of voor gebruik in andere dan particuliere huishoudens (b2b));
 6. Merk en type elektrische en elektronische apparatuur;
 7. Document van garantie met informatie of de producent zijn verplichtingen nakomt via een individuele garantie of een collectief systeem;
 8. Gebruikte verkoopmethode (bijv. verkoop op afstand zoals Amazon);
 9. Bij verkoop via Amazon in andere lidstaten van de Europese Unie: lijst van lidstaten en naam van de respectieve gemachtigde in de lidstaten waar de fabrikant elektrische of elektronische apparatuur verkoopt;
 10. Verklaring dat de informatie waar is.

 

Symbool voor identificatie van elektrische en elektronische apparatuur

Het symbool voor de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische apparatuur is een doorgekruiste verrijdbare afvalbak (zie hieronder). Dit symbool moet zichtbaar, herkenbaar en permanent bevestigd zijn.

Symbool-Amazon-Electrical-or-electronic-equipment-EEE

Wat zijn de verplichtingen voor je WEEE-registratie?

Er zijn nog verdere verplichtingen als je elektrische of elektronische apparatuur op de markt brengt en je jezelf of een vertegenwoordiger inschrijft bij Stiftung ear. Deze verplichtingen verschillen vervolgens per verkoop van b2c- of b2b apparatuur.

Verplichten voor producenten van b2c-apparatuur:

Bron: © 2023 stiftung elektro-altgeräte register

Bewijs van insolventieveilige garantieverplichting: Elk kalenderjaar een bewijs van een insolventieveilige garantie.

Verplichtingen voor het melden van bedragen: Maandelijks en jaarlijks rapporteren over op de markt gebrachte elektrische en elektronische apparatuur, teruggenomen en afgevoerde afgedankte apparatuur. Gedetailleerde informatie over de meldingsverplichtingen vind je hier.

Terugwinning en verwijdering: Binnen jouw productverantwoordelijkheid voor je elektrische en elektronische apparatuur vervul je de opstellings- en ophaalopdrachten (set-up & pick-up). Meer informatie over de zogenaamde ophaalcoördinatie vind je hier. De teruggenomen afgedankte apparatuur moet worden hergebruikt, behandeld of verwijderd.

Informatieplicht: Als producent van b2c-apparatuur dien je jouw klant schriftelijk op de hoogte te stellen van:

 • de verplichting afgedankte apparaten gescheiden van het huisvuil af te voeren en niet-permanent vaste batterijen, respectievelijk oplaadbare batterijen, alsmede lampen vooraf uit te nemen en apart af te voeren;
 • de terugnameverplichting van het bedrijf
 • de door jou gemaakte retourmogelijkheden van afgedankte apparatuur;
 • de eigen verantwoordelijkheid van de eindgebruiker om persoonsgebonden gegevens op de afgedankte apparatuur te verwijderen;
 • de betekenis van de doorgekruiste verrijdbare bak;
 • de vervulling van het herstel en afzonderlijk geregistreerd tarief, waarbij een passende nota over de publicatie van het Federale Ministerie van Milieu, Natuurbehoud, Nucleaire Veiligheid en Consumentenbescherming (te vinden hier) is voldoende.

 

Verplichten voor producenten van b2b-apparatuur:

Bron: © 2023 stiftung elektro-altgeräte register

Terugname (take-back): Als producent van elektrische en elektronische apparatuur die uitsluitend in andere dan particuliere huishoudens wordt gebruikt of doorgaans niet in particuliere huishoudens wordt gebruikt (b2b-apparatuur), houd je jezelf bezig met terugname en afvoer van elektrische en elektronische apparatuur die op de markt. Bij het aanvragen van een registratie dient een passend terugnameconcept te worden overlegd. Meer informatie over het terugnameconcept vind je hier. In het kader van het jaarverslag geef je de op de markt gebrachte, teruggenomen en afgevoerde aantallen aan. Meer informatie over de meldingsplichten vind je hier.

Informatieplicht: Als producent van b2b-apparatuur dien je jouw klant op de hoogte te stellen van:

 • de verplichting om afgedankte apparatuur gescheiden van het huisvuil af te voeren;
 • de door jou gemaakte retour- en afvoermogelijkheden van afgedankte apparatuur;
 • de eigen verantwoordelijkheid van de eindgebruiker om persoonsgebonden gegevens op de afgedankte apparatuur te verwijderen;
 • de betekenis van de doorgekruiste verrijdbare bak.
Wat is EPR (Extended Producer Responsibility)?

Extended Producer Responsibility (EPR) is een milieubeleid dat producenten verantwoordelijk maakt voor de gehele levenscyclus van de producten die zij op de markt brengen. Van het ontwerp tot het einde van de levensduur (inclusief afvalinzameling en recycling). 

EPR voor Amazon

Vanaf 2023 moeten marketplaces zoals Amazon, als je in Frankrijk en/of Duitsland verkoopt, bevestigen dat je voldoet aan de regels voor Extended Producer Responsibility (EPR) in het land waar je verkoopt. Amazon controleert in Duitsland sinds 2022 op de VerpackG (LUCID) registratie. En vanaf 1 juli 2023 controleert Amazon ook op de WEEE registratie (ElektroG).

Wat is WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)?

WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) is een wet dat productverantwoordelijkheidseisen definieert voor elektrische en elektronische apparatuur. Het primaire doel is het voorkomen van afval van elektrische en elektronische apparatuur en het voorbereiden op hergebruik, recycling en andere vormen van terugwinning van dergelijk afval om de hoeveelheid afval die moet worden verwijderd te verminderen en daardoor de efficiëntie van het hulpbronnengebruik te verbeteren.

Lijst met type producten per apparatuur categorie:

Ben je benieuwd waar jouw producten onder vallen? Bekijk hier de (niet-limitieve) lijst.

Bron: ElektroG; BGBl. I 2021, 1155 - 1156

 1. warmtewisselaar
 • koelkasten
 • diepvriezers
 • Apparaten voor de automatische afgifte van koude producten
 • airconditioners
 • ontvochtiger
 • warmtepompen
 • warmtepomp droger
 • olie gevulde radiatoren
 • boiler
 • heet water tank
 • andere warmtewisselaars die andere vloeistoffen dan water gebruiken voor warmteoverdracht
 1. Schermen, monitoren en apparaten met schermen met een oppervlakte groter dan 100 vierkante centimeter
 • schermen
 • televisietoestellen
 • LCD-fotolijsten en digitale fotolijsten
 • monitoren
 • laptops
 • notitieboekjes
 • tablets en tablet-pc's
 1. Lampen
 • lineaire fluorescentielampen
 • compacte fluorescentielampen
 • fluorescentielampen
 • Ontladingslampen (inclusief hogedruknatriumlampen en metaalhalogenidelampen)
 • lagedruk natriumdamplampen
 • Led-lampen
 1. Grote apparaten
 • wasmachines
 • wasdroger
 • afwasmachine
 • Elektrische fornuizen en elektrische ovens
 • elektrische kookplaten
 • schijnen
 • apparaten voor het afspelen van audio of video
 • Muziekapparatuur (behalve kerkorgels)
 • Apparaten voor breien en weven
 • mainframe
 • grote printer
 • kopieerapparaten
 • gokkasten
 • grote medische apparaten
 • grote bewakings- en controle-instrumenten
 • grote product- en geldautomaten
 • grote fotovoltaïsche modules
 • nachtverwarmers
 • grote antennes
 • elektrische fietsen
 • Tweewielige lichte elektrische voertuigen zonder stoel
 1. Kleine huishoudelijke apparaten
 • stofzuiger
 • tapijtvegers
 • naaimachines
 • schijnen
 • microgolfovens
 • ventilatie apparaten
 • Ijzer
 • Tosti apparaat
 • elektrische messen
 • Ketel
 • horloges
 • fitness- en gezondheidsarmbanden
 • elektrische scheerapparaten
 • schubben
 • apparaten voor haar- en lichaamsverzorging
 • radioapparatuur
 • videocamera's
 • videorecorder
 • Hifi-systemen
 • muziekinstrumenten
 • apparaten voor het afspelen van audio of video
 • elektrisch en elektronisch speelgoed
 • sportuitrusting
 • Fiets, duik, ren, roeicomputer
 • rookmelder
 • verwarmingsregelaar:
 • thermostaten
 • klein elektrisch en elektronisch gereedschap
 • kleine medische apparaten
 • kleine bewakings- en controle-instrumenten
 • dispensers voor kleine producten
 • Kleine apparaten met ingebouwde fotovoltaïsche modules
 • kleine fotovoltaïsche modules
 • antennes
 • adapter
 • reisstekker
 • stopcontacten
 • geassembleerde stroomkabels
 • HDMI-, audio- en videokabels
 • zekeringen
 • Kleding met elektrische functies
 • elektrische sigaretten
 • elektronische aandrijvingen voor meubels
 • Kleding met elektrische functies (bijvoorbeeld verwarmings-, massage- of verlichtingsfuncties)
 • Schoenen met oplichtende functies
 • verlichte tegels
 • drones
 • tonercartridges en printercartridges
 1. Kleine IT- en telecomapparatuur (geen buitenmaat is meer dan 50 cm)
 • Mobieltjes
 • GPS-apparaten
 • rekenmachine
 • routers
 • persoonlijke computers
 • Printer
 • telefoons
 • communicatie antennes
 • Telefoon- en netwerkadapters
 • USB-kabel
 • netwerk kabel

Prijs opvragen voor een WEEE-Registratie

 

Een hands-on amazon marketplace agency. 

Wij ondersteunen bedrijven van A tot Z in hun groei op amazon Marketplaces in 14 verschillende landen. Heb je een specifieke vraag of wil je graag hulp bij het opzetten van je amazon business? Neem gerust vrijblijvend contact op. 

Scroll naar top