Wet elektrische en elektronische apparatuur 2023

Germany Extended Producer Responsibility Weee Electrical or electronic equipment (EEE)

UPDATE: Door de grote aantal aanvragen kunnen de registratienummers niet tijdig geleverd worden door Stiftung ear. De nieuwe deadline is door Amazon bevestigd op 1 juli 2023. De aanvraag duurt vaak 2 tot 3 maanden.

Marktplaatskeuringsplicht voor elektrische apparaten

Vanaf 1 januari 2023 krijgen handelaren te maken met een verkoopverbod als ze niet aan de registratieplicht voldoen.

Verkopen via online marketplaces zoals Amazon biedt handelaren al jaren mazen in de wet om niet-verhandelbare producten in Duitsland min of meer zonder gevolgen op de markt te brengen.

Dit gebrek aan verantwoording is ongelukkig voor eerlijke concurrentie, consumentenbescherming en het bereiken van gestelde milieudoelen. Ook de wetgever heeft dit ingezien en gereageerd.

De marktplaatsen zullen, net als de Sales Tax ID en het LUCID-nummer, snel en consequent moeten handelen om eigen sancties te voorkomen. Wie als distributeur van elektrische en elektronische apparatuur niet tijdig voor 01.01.2023 het bewijs van zijn WEEE-nummer of de WEEE-nummers van de door hem gedistribueerde apparatuur levert, wordt uitgesloten van verkoop.

Er wordt gestreefd naar verlenging van de termijn

Er zijn wetgevingsinspanningen om het einde van de overgangsperiode met een half jaar uit te stellen, zodat de nieuwe verplichting niet op 01.01.2023, maar pas op 01.07.2023 zou ingaan. Momenteel verwachten wij dat de uiterste datum 01.01.2023 zal zijn.
Uiteraard moeten dealers die elektrische of elektronische apparatuur aanbieden er nu al voor zorgen dat zij alleen apparatuur aanbieden van correct geregistreerde fabrikanten.

Wie hier als dealer niet aan voldoet, wordt volgens de ElektroG zelf als fabrikant beschouwd en overtreedt de registratieplicht. Dit kan enerzijds leiden tot waarschuwingen en anderzijds tot dure boeteprocedures.

Meer informatie over de WEEE-registratie? Klik dan hier. 

WEEE-registratie en de daarbij behorende verplichtingen uitbesteden? Vraag dan hier een vrijblijvende offerte aan. 

Scroll naar top